Vermijden loonsancties

Vermijden van eventuele loon- en WGA sancties door het UWV aan het einde van de periode loondoorbetaling en aan het einde van de WGA ER periode.

Voorkomen WGA-Instroom

Voorkomen van instroom in de WGA door voorlichting en ondersteuning bij begeleiding van verzuim en re-integratie.

Verkorten WGA-toerekening

Verkorten van WGA toerekening door re-integratieondersteuning, proactieve signalering van relevante wijzigingen in de arbeidsgeschiktheid en actieve bevordering van herbeoordeling door het UWV.

Verlagen WGA-Lasten

Verlagen van WGA lasten en achteruitgang in inkomen door proactieve begeleiding bij re-integratie en inzet van gerichte interventies.

Onze dienstverlening

Onze dienstverlening richt zich op:

  • inzicht in de financiële consequenties van arbeidsongeschiktheid
  • schadelastbeheersing
  • beweging creëren in complexe arbeidsongeschiktheidsproblematiek

Specialist in Sociale Zekerheid

Risico Analyse & Advies

Een Risico Analyse & Advies heeft tot doel onnodig lang verzuim aan te pakken, loonsancties te vermijden, WGA instroom te voorkomen en daarmee tevens het verzuimpercentage van uw organisatie te verlagen. Meer info over Risico Analyse & Advies

Ziektewet Casemanagement

Ziektewet Casemanagement heeft tot doel uw financiële schade door ziektewetclaims te reduceren, re-integratie te bevorderen en WGA instroom zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast helpen wij u om te voldoen aan uw verplichtingen in het kader van het Eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet. Meer info over Ziektewet Casemanagement

WGA Casemanagement

WGA Casemanagement stelt zich tot doel de schade voor werkgever en uitkeringsgerechtigde te beperken en invulling te geven aan de gezamenlijke re-integratieverplichting van zowel de werkgever (Eigenrisicodrager) als de (ex-) werknemer (WGA-uitkeringsgerechtigde). Meer info over WGA Casemanagement

Arbeidsdeskundig onderzoek

Human Capital Alert voert arbeidsdeskundig onderzoek uit gericht op passende re-integratie in arbeid. Kritisch, spiegelend en gericht op oplossingen voor werkgever en werknemer. Meer info over arbeidsdeskundig onderzoek

Bezwaar- en beroepsprocedures

Ondersteuning bij UWV bezwaar- en beroepsprocedures. Wij staan werkgevers en werknemers bij  in bezwaar- en beroep tegen beslissingen van het UWV. Onze experts kunnen u voorzien van degelijk advies. Meer info over ondersteuning bij bezwaar- en beroepsprocedures

Controle Eigenrisicodrager Ziektewet

Het eigen risicodragerschap is in de Ziektewet (ZW) heel anders geregeld dan in de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Meer info over de verantwoordelijkheid en de controle door het UWV.